Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten

Läs mer:

Arbeta inom rättsväsendet

Rätthjälp

Intressebevakning

29-12-2014
Teija Tepponen arbetar som allmän intressebevakare vid Mellersta Finlands rättshjälpsbyrå.
29-12-2014
Offentligt rättsbiträde
Laddar...
Publicerad 04-12-2014 kl. 14.55, uppdaterad 10-01-2020 kl. 14.27

Kontaktuppgifter

Rätthjälp

Intressebevakning

© Palkeet