Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten

Läs mer på webbsidan oikeus.fi: Arbeta inom rättsväsendet.

29-12-2014
Teija Tepponen arbetar som allmän intressebevakare vid Mellersta Finlands rättshjälpsbyrå.
29-12-2014
Offentligt rättsbiträde
Laddar...
Publicerad 04-12-2014 kl. 14.55, uppdaterad 09-07-2020 kl. 7.00

Kontaktuppgifter

Webbsidan oikeus.fi:

Rätthjälp

Intressebevakning