Rättshjälpsbyråerna

De statliga rättshjälpsbyråerna har två uppgifter: de tillhandahåller rättshjälpstjänster och allmänna intressebevakningstjänster.

Byråerna tillhandahåller advokattjänster till personer som är berättigade till rättshjälp. Offentliga rättsbiträden sköter advokatuppdraget självständigt och oberoende och ska i uppdraget iaktta god advokatsed. Den allmänna intressebevakningens tjänster ordnas för personer som saknar förmåga att sköta sina angelägenheter och bevaka sina rättigheter. Intressebevakaren förordnas genom beslut av tingsrätten eller magistraten och sköter oftast sin huvudmans ekonomiska angelägenheter.

Det finns 27 rättshjälpsbyråer. En byrå kan ha flera verksamhetsställen. Vid rättshjälpsbyråerna arbetar cirka 900 personer.

En rättshjälpsbyrå leds av ett ledande offentligt rättsbiträde. Advokatarbetet sköts av offentliga rättsbiträden och rättsbiträdena bistås i arbetet av rättshjälpssekreterarna. Intressebevakningsenhetens verksamhet leds av en ledande allmän intressebevakare. Intressebevakningstjänsterna tillhandahålls av allmänna intressebevakare och intressebevakningssekreterare. Därtill finns kanslipersonal som sköter de allmänna förvaltningsuppgifterna.

Behörighetsvillkor för tjänsten som offentligt rättsbiträde är högre universitetsexamen i juridik samt tillräcklig erfarenhet av arbete som advokat eller av domaruppgifter. Tjänsten som intressebevakare förutsätter lämplig högskoleexamen. Kanslipersonalen har i regel utbildning på andra stadiet eller på lägsta högre nivå.

29-12-2014
Teija Tepponen arbetar som allmän intressebevakare vid Mellersta Finlands rättshjälpsbyrå.
29-12-2014
Offentligt rättsbiträde
Laddar...
Publicerad 04-12-2014 kl. 14.55, uppdaterad 04-12-2014 kl. 14.55


Bra att veta om oss

Det finns 27 rättshjälpsbyråer. En byrå kan ha flera verksamhetsställen. Vid rättshjälpsbyråerna arbetar cirka 900 personer.

En rättshjälpsbyrå leds av ett ledande offentligt rättsbiträde. Advokatarbetet sköts av offentliga rättsbiträden och rättsbiträdena bistås i arbetet av rättshjälpssekreterarna.


Kontaktuppgifter

Rättshjälps kontaktuppgifter