Antti Kaakinen

Överinspektör Antti Kaakinen arbetar som intranäts- och internetservicechef inom verksamhetsområdet Systemutvecklings- och projekttjänster:

”Jag har en FM-examen med datavetenskap som huvudämne. Vid rätt tid i slutet av studierna råkade det finnas en intressant uppgift hos det som då var Justitieförvaltningens datateknikcentral. Jag började med en tidsbestämd anställning på sex månader, som sedermera har blivit till en fast anställning. I samband med organisationsreformen flyttades tjänsten till Rättsregistercentralen.

Det bästa med mitt arbete är att jag får vara med och utveckla system som är viktiga för medborgarna. Jag upplever att jag har ett kall för min uppgift, det är rätt häftigt att jobba för staten. Arbetet är fritt – jag vet vilka mål jag ska uppnå, men jag får arbeta efter eget gottfinnande och själv vara herre över min kalender.”