Riksfogdeämbetet

Riksfogdeämbetet hör till justitieministeriets förvaltningsområde och är centralförvaltningsmyndighet för utsökningen. Ämbetet sköter ledningen, styrningen och tillsynen av utsökningsväsendet. Ämbetet ansvarar till exempel för planeringen av utsökningsväsendets verksamhet och ekonomi, utsökningsverkens resultatstyrning, utbildning och granskning samt utnämningen av häradsfogdarna och de ledande häradsfogdarna.

Riksfogdeämbetet behandlar klagomål och ersättningsyrkanden över utsökningsmyndighetens verksamhet. Till uppgifterna hör också att upprätthålla och utveckla utsökningens informationssystem, samarbeta med intressentgrupper och att sköta det internationella samarbetet inom utsökningsverksamhetens förvaltning.
Inom riksfogdeämbetets olika enheter arbetar bland annat förvaltningsfogdar, överinspektörer och avdelningssekreterare. Merparten av tjänstemännen har juris kandidat- eller juris magisterexamen och erfarenhet av verksamhet som häradsutmätningsman eller häradsfogde.

Ämbetets övriga tjänstemän har till exempel en samhällsvetenskaplig examen, lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen samt erfarenhet inom ekonomi- eller personalförvaltning eller andra sakkunniguppgifter som behövs inom förvaltningen.
Riksfogdeämbetet leds av riksfogden. Ämbetet sköter operativa förvaltningsuppgifter och har inte behörighet att behandla enskilda utsökningsärenden. Ämbetet erbjuder omfattande, utmanande och intressanta uppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Se även Utsökningsverkets arbetsgivarpresentation.

19-12-2014
Mari Männistö jobbar som förvaltningsfogde vid Riksfogdeämbetet.
Laddar...
Publicerad 03-09-2014 kl. 14.20, uppdaterad 13-07-2020 kl. 13.58

Riksfogdeämbetets byrå.

Bra att veta om oss

Ämbetets huvudort är Åbo. Vi har även verksamhet i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Huvudkontoret i Åbo

Köpmansgatan 1
20101 Åbo
Tel 029 56 65150

Verksamhetsställe i Helsingfors

Bangårdsvägen 9
00520 Helsingfors
Tel 029 56 65180

Riksfogdeämbetets webbsida