Satu-Maaria Natunen

Regeringssekreterare

En intressant arbetsplats med bra arbetsklimat. Så beskriver Satu-Maaria Natunen, regeringssekreterare, sin arbetsplats.

– Här jobbar trevliga människor av olika slag. Jag gillar också mina arbetsuppgifter, som är väldigt varierande.

Till Natunens arbetsuppgifter hör ärenden som berör rättsväsendets tjänsteförhållanden, tjänstekollektivavtal samt lönesättning. Dessutom deltar hon i beredningen av författningar som gäller vittnesersättningar.

– I mitt arbete är det bra att kunna behärska många saker samtidigt, arbetet är ganska hektiskt. Eftersom det inte går att fokusera på ett och samma ärende flera dagar i rad kräver arbetet också organisationsförmåga.

Natunen jobbade tidigare som journalist innan hon började studera juridik. Efter att hon slutfört sina juridikstudier arbetade hon bland annat som jurist vid tillstånds- och tillsynsverket Valvira. Dessutom auskulterade hon vid Päijänne-Tavastlands tingsrätt.

– Både journalist och jurist var drömyrken, men efter att jag arbetat som journalist en tid märkte jag att jag vill fokusera på att lära mig mer om vissa specifika saker som intresserar mig. Mitt nuvarande jobb innehåller just de saker som jag drömde om då jag studerade juridik.