Meteorologiska institutet

Vädret eller förhållandena bör inte överraska oss – oberoende av om det handlar om förhållandena på land, till havs eller i luften, under de närmaste timmarna eller i framtiden. Ungefär 700 personer arbetar vid Meteorologiska institutet varje dag för att uppnå det här målet.

Vi utför ständigt forskning och observationer för att bli bättre på att förstå hur atmosfären, haven och rymden påverkar våra förhållanden. Våra tjänster är viktiga för allmänheten, trafiken, näringslivet, media och myndigheter.

Utbildningsnivån för vår personal är hög. Förutom meteorologerna arbetar ungefär hälften av den övriga personalen med expertuppgifter som forskare eller som anordnings- och systemexperter vars insats behövs t.ex. för väderleksprognoser.

Förutom de som har studerat meteorologi vid universitetet har Meteorologiska institutet anställt bland annat kemister, fysiker, matematiker och ingenjörer som behövs för olika expertuppgifter inom forskningen, väderlekstjänsterna, datahanteringen, produktutvecklingen och administrationen.

Meteorologiska institutet i Finland är globalt sett en framstående aktör inom sitt område och arbetsuppgifterna blir alltmer internationella. Det är också viktigt för oss att vår personal kan utveckla sig vid sidan av arbete.

Personalens välmående är en central framgångsfaktor för oss. Därför får t.ex. ledarna ständigt utveckla sina färdigheter. Vi stöder också aktivt de anställdas möjligheter till rekreation och motion. Dessutom erbjuder vi heltäckande företagshälsovårdstjänster.

Laddar...
Publicerad 10-03-2015 kl. 13.03, uppdaterad 30-06-2020 kl. 8.50

Meteorologiska institutets byrå.

Kontaktuppgifter

Dynamicum
Besöksadress:
Erik Palméns plats 1
00560 Helsingfors
tel. 029 539 1000

Den största verksamhetspunkt finns i Gumtäkt i Helsingfors. Dessutom finns verksamhetspunkter i Kuopio, Rovaniemi och Sodankylä.

Meteorologiska institutets webbsida