Meteorologiska institutet

Meteorologiska institutet producerar högklassig observations- och forskningsinformation om atmosfären och haven. Denna kunskap förenar institutet till tjänster som produceras effektivt för att befrämja den allmänna tryggheten samt människornas och miljöns välmående genom beaktande av beredskapsbehoven.

Meteorologiska institutet

  • observerar atmosfärens fysikaliska tillstånd, kemiska sammansättning och elektromagnetiska fenomen
  • observerar det fysikaliska tillståndet i Östersjön och arktiska havsområden
  • producerar högklassig information och service avseende atmosfärens och havens tidigare, nuvarande och kommande tillstånd
  • genomför högklassigt forsknings- och utvecklingsarbete inom meteorologi, havsvetenskap, luftkvalitet, rymdfysik och fjärrkartering
  • bedriver en konkurrenskraftig affärsverksamhet i Finland och utomlands, baserad på experttjänster
  • deltar aktivt i inhemskt och internationellt samarbete
  • informerar aktivt beslutsfattare, näringslivet och den stora allmänheten om frågor som avser atmosfären, haven och närrymden
  • prognostiserar förändringar och reagerar snabbt på miljöförändringar och ändrade förväntningar.
26.3.2015
Antti Mäkelä arbetar som gruppchef för gruppen Väder och klimat vid Meteorologiska institutets Klimatcenter.
11.3.2015
Matias Arpikari arbetar som programmerare i gruppen för kundanpassade lösningar vid Meteorologiska institutet.
11.3.2015
Kaisa Solin arbetar som övermeteorolog vid Meteorologiska institutets säkerhetsväderenhet.
Laddar...
Publicerad 10.3.2015 kl. 13.03, uppdaterad 10.3.2015 kl. 13.10

Ilmatieteen laitos


Kontaktuppgifter

Dynamicum
Besöksadress:
Erik Palméns plats 1,
00560 Helsingfors
tel. 029 539 1000

www.ilmatieteenlaitos.fi