Miljöministeriet

Till miljöministeriets förvaltningsområden hör utöver ministeriet även Finlands miljöcentral (Syke) och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Dessutom styr miljöministeriet Forststyrelsens naturtjänster, och inom sitt eget ansvarsområde även närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken.

Miljöministeriet – en aktör med framtidsperspektiv

Miljöministeriet är en ledande påverkare när det gäller att trygga en hållbar utveckling, en god livsmiljö och biologisk mångfald för nuvarande och kommande generationer. Vår grund ligger i våra värderingar: tillförsikt och öppenhet, en erkänd sakkunnig och en ansvarsfull framtidsaktör.

Vårt ansvarsområde innefattar miljövård, områdesanvändning, naturvård, boende och byggande. Inom dessa områden ansvarar vi för såväl lagberedning och internationellt samarbete som verksamhets- och ekonomiplanering.

Statistiskt sett är den genomsnittliga arbetstagaren vid miljöministeriet en kvinna som är drygt 45 år gammal och avlagt högre högskoleexamen. Utbildningsnivån hos våra anställda är de facto bland de högsta, om man ser till hela statsförvaltningen. Även antalet unga arbetstagare har ökat märkbart de senaste åren.

Miljöministeriet ger en utmärkt grund för karriären, oavsett ålder och bakgrund. Vår mångsidiga arbetskultur har sin grogrund i ett brett spektrum av uppgifter och människor: För ministeriets krävande sakkunniguppgifter svarar såväl ingenjörer, ekonomer, jurister, miljö- och statsvetare som experter med specialisering på biträdande administrativa uppgifter – och många andra därtill.

Miljöministeriet leds av miljöministern och bostadsministern, och kanslichefen är den högsta tjänstemannen. Ärendena bereds vid naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön, miljövårdsavdelningen, förvaltningsenheten, enheten för internationella ärenden och EU-frågor samt kommunikationsenheten.

Vi arbetar ständigt med aktuella, viktiga frågor såväl i hemlandet som på internationellt plan. Grön tillväxt, klimatförändringen, Östersjöns tillstånd, naturskyddsområden, byggbestämmelser eller boendeförhållanden – det finns en oändlig mängd fascinerande ämnen som behandlas i ministeriet.

Välkommen med!

Laddar...
Publicerad 28-11-2014 kl. 14.50, uppdaterad 15-02-2023 kl. 11.21

Miljöministeriet logo

Bra att veta om oss

Miljöministeriet är en ledande påverkare när det gäller att trygga en hållbar utveckling, en god livsmiljö och biologisk mångfald för nuvarande och kommande generationer. Vårt ansvarsområde innefattar miljövård, områdesanvändning, naturvård, boende och byggande.

Kontaktuppgifter

Besöksadress      
Alexandersgatan 7, 00130 Helsingfors

Telefon  02952 50000 (växel)

Miljöministeriets webbsida 

Sociala medier

LinkedIn

Instagram

Youtube

Twitter

Följ människonära tweetar om aktuella frågor som rör miljö och boende, även hälsningar direkt från de internationella arenorna.