Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

ARA är den myndighet som ansvarar för verkställandet av statens bostadspolitik. Vi är den sakkunniga samarbetspartnern i bostadsfrågor som främjar ett ekologiskt hållbart, högklassigt boende till rimliga priser ARA hör till miljöministeriets förvaltningsområde. Vi har cirka 55 anställda. Våra utrymmen finns i Lahtis.

ARA beviljar understöd, bidrag och borgen för boende och byggande, styr och övervakar hyreshusens ägarsamfund och hur hyresinkomsterna används samt tar i sin utvecklingsverksamhet fram nya idéer som gynnar boende och bostadsbyggande. Därtill är ARA med i olika projekt som anknyter till bostadsmarknaden och producerar information om bl. a. statligt stödd bostadsproduktion, specialgruppers (t.ex. åldringar, handikappade, ungdomar, bostadslösa) boende samt om ARAs hyresbostads- och bostadsrättsbestånd.

En typisk anställd på ARA jobbar med expertuppgifter. I uppgifterna ingår bl. a. att fatta beslut om räntestöd och understöd, att styra och övervaka användningen av hyreshus som byggts med statligt stöd, att vara med i samarbetsprojekt tillsammans med olika intressentgrupper och samarbetspartners, att delta i utvecklingen av den statligt stödda bostadsproduktionen eller stöda att dessa funktioner förverkligas. En anställd vid ARA arbetar både självständigt och i olika arbetsgrupper och reser ibland till olika ställen i Finland.

Vårt arbete erbjuder en intressant inblick i socialt boende i Finland och en möjlighet att vara med och utveckla dess framtid. Vår arbetsgemenskap är mångsidig och vi tar på många olika sätt god hand om vår personals kompetens och välmående, bl.a. genom att erbjuda hela personalen utbildnings- och utvecklingsdagar samt verksamhet som upprätthåller välbefinnandet i arbetet.

Laddar...
Publicerad 27-10-2014 kl. 14.48, uppdaterad 30-06-2020 kl. 6.31

ARAs byrå.

Bra att veta om oss

Vi är den sakkunniga samarbetspartnern i bostadsfrågor som främjar ett ekologiskt hållbart, högklassigt boende till rimliga priser ARA hör till miljöministeriets förvaltningsområde. Vi har cirka 55 anställda. Våra utrymmen finns i Lahtis.

Kontaktuppgifter

Vesijärvenkatu 11 A, 15140 Lahtis

ARAs webbsida