Hannu Ahola

Bostadsmarknadsexperten i fokus när man producerar information

Hannu Ahola är bostadsmarknadsexpert vid ARAs verksamhetsområde för boende. Han har lång erfarenhet av bostadshandeln. Han har under 1990-talet varit fastighetsmäklare i Helsingfors, utbildningschef vid Huoneistokeskus samt försäljnings- och platschef i Kuopio, innan han kom till ARA. Ett intresse för boende och en vilja att lära sig nytt motiverade Hannu att söka en plats vid ARA.

Vid ARA ingår att samla in information, analysera och rapportera om bostadsmarknaden i Hannus arbetsbild. Han har årligen ansvar för bl.a. utredningsarbetet för marknadsuppgifterna för bostadsrättsbostäderna och kommunernas hyresbostäder. Andra uppgifter är att publicera ARA-produktionen och byggkostnaderna, att upprätthålla tjänsterna Bostadspriser.fi och Bostadshyror.fi och att delta som expert i samarbetsgrupper för boende. Sedan inledningen av 2014 har han varit representant för ARAs personal i styrelsen och ledningsgruppen.

Hannu anser att ARAs roll inom boendet är intressant. Det ger anställda vid ARA möjlighet att samarbeta med olika aktörer och forskare inom branschen. Han ser numera bostadsmarknaden ur ett mycket bredare perspektiv än tidigare: bostadsmarknaden är mycket mera än bara bostadspriserna. Som ett exempel på en för honom helt ny sak nämner Ahola bostadslösheten, som ARA årligen statistikför.