Mirja Suopanki

Mångsidigt arbete som överinspektör vid övervakningen av bostadsrättsbostäder och samfund

Mirja Suopanki jobbar som överinspektör vid ARAs verksamhetsområde för boende. Mirja har många olika slags uppgifter och arbetet flyter tack på vare tidigare arbetserfarenhet från bostadsärenden inom det kommunala.

"Både arbetet och arbetsmiljön har överstigit mina förväntningar", konstaterar Mirja. "Arbetet är intressant och varierande och arbetskamraterna trevliga. Vid ARA jobbar vi tillsammans: saker behandlas vid möten och arbetskamrater från olika branscher och med olika utbildning bidrar med sin egen kompetens allt enligt respektive uppgift. Brainstormingen fungerar alltså bra."

I Mirjas arbete ingår uppgifter som ansluter till styrning och övervakning av bostadsrätts- och andra ARA-objekt, till utbildning och till riskhantering. Övervakningsuppgifterna gäller främst att fastställa bruksvederlag och hyror och att övervaka att invånarna får information. Mirja deltar också i olika projekt.

Innan Mirja kom till ARA, jobbade hon vid Kouvola stad som planerare i bostadsärenden. I hennes arbete ingår reparations- och energiunderstöd, räntestödslån, invånarval och övervakning av självkostnadshyror samt bostadsrätts- och delägarärenden. ARAs verksamhet hade blivit bekant redan innan bytet av arbetsplats. Innan Kouvola kommunsammanslagning jobbade Mirja i Valkeala kommun som bostadschef.

"Mina tidigare uppgifter har skapat en god grund för mina nuvarande uppgifter. Jag har varit särskilt tacksam för de sista två åren, då jag arbetade vid Kouvola stad som kontaktperson för specialgruppsobjekt, eftersom ARA övervakar många servicehus", funderar Mirja. "Nästan allt som jag stött på vid ARA har kommit emot också tidigare under något skede i mitt liv. I mitt arbete ingår numera också ekonomiförvaltning, något som jag alltid varit intresserad av. Ekonomiförvaltning ingick senast i mina uppgifter i tiderna när jag jobbade i Valkeala kommun, så man kan säga att jag återvänt till mina rötter."