Saara Nyyssölä

Specialisten utvärderar och utvecklar boendelösningar för specialgrupper

Saara Nyyssölä jobbar som specialist vid ARAs verksamhetsområde för finansiering. Hon har tidigare jobbat inom den offentliga sektorn i kommunernas åldrings-, handikapp- och vuxensocialarbete samt med chefsuppdrag. Hon har genom sina tidigare uppgifter fått en lång och bredbasig arbetserfarenhet, från specialgrupper till klientarbete och förvaltning. Saara har också erfarenhet av vård- och servicesamfunds funktionella planering och ledning. Inom tredje sektorn var Saara verksamhetsledare för Vanhusten Palvelutaloyhdistys i Helsingfors innan hon kom till ARA.

Vid ARA är hon specialist i frågor som gäller projektval och -behandling av specialgruppsprojekt samt bl.a. utvärderar servicehusens hållbarhet och upphandlingen av vårdtjänster vid ARA-objekt. Saara deltar vid ARA i utvecklingen och utvärderingen av boendetjänster för specialgrupper och av bostadsbehovet samt i ordnandet av vårdtjänster vid ARA-objekt och i utvecklingen av anvisningar för konkurrensutsättning.

Saara tycker att arbetsuppgifterna vid ARA är utmanande och intressanta. Hon har mycket stor nytta av sina tidigare arbetserfarenheter och sin kunskap när hon utför sina arbetsuppgifter. Samarbetet med kommunerna är mycket viktigt, eftersom planering av projekt och specialgruppernas bostadsbehov är centrala frågor i ARAs och kommunernas gemensamma mål.