Vesa Ijäs

Utvecklingsarkitekten är med och planerar byggprojekt

Vesa Ijäs jobbar som utvecklingsarkitet vid ARAs verksamhetsområde för finansiering. Vesa är utbildad arkitekt och teknologie doktor. Vesa har redan från tidigare arbetserfarenhet från olika uppgifter inom byggnads- och fastighetsbranschen. Han har tidigare varit utvecklingschef för arbets- och näringsministeriets kompetensprogram för boende i Lahtis.

Han sökte sig till ARA, eftersom han såg att ARAs omfattande uppgiftsfält tillsammans med kommuner, städer och olika intressentgrupper inom byggnads- och fastighetsbranschen erbjuder en arkitekt möjlighet att vara med och påverka så att en byggd miljö av ännu högre kvalitet skapas. "ARA-produktion och ARAs bostadsbestånd har alltid varit riktgivande för hur boendet i Finland och byggandet av bostäder utvecklas", konstatera Vesa.

I sitt arbete deltar Vesa som en expertmedlem när nya projektansökningar behandlas och utvärderas och också i styrningen av planeringen. Ansökningarna gäller nybyggen och reparationsbyggande för olika klientgrupper. "Tyngdpunkten för den utveckling som ingår i mitt arbete anser jag att ska ligga på att främja tillgänglighet, att specialgruppers olika behov vad gäller boende tas ännu bättre i beaktande i olika projekt och en livscykelförmånlig bostadsproduktion", berättar Vesa.