Miljöministeriet - nyheter

Publicerad
Olli Wikberg har utnämnts till livsmedelsmarknadsombudsman vid Livsmedelsverket

JD Olli Wikberg har utnämnts till livsmedelsmarknadsombudsman vid Livsmedelsverket från 1.9.2019.

20-06-2019