Republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli bistår republikens president i uppgifter som hör till presidentämbetet, sköter presidentens administrativa åligganden, vårdar och förvarar republikens presidents arkiv samt ordnar de personliga tjänster som republikens president och presidentens familj behöver. Kansliet svarar också för presidentens personliga säkerhet och för säkerheten i de lokaler som han förfogar över.  Om kansliets uppgifter föreskrivs i lag.

Kansliets verksamhetsställen är belägna i Helsingfors (presidentens slott, Mariegatan 1, och presidentens tjänstebostad Talludden) och i Nådendal (sommarresidenset Gullranda). Kansliet har ca 70 anställda. Dessutom arbetar ett tjugotal personer på Gullranda under sommarsäsongen. Även personal från försvarsmakten och polisen arbetar på kansliet. 

Laddar...
Publicerad 11-12-2014 kl. 14.32, uppdaterad 24-08-2020 kl. 10.04

Lägenhet.

Bra att veta om oss

Experterna vid kansliet bistår presidenten eller arbetar inom förvaltningen. Personalen vid kansliet handhar olika slags service- och expertuppgifter.

Kontaktuppgifter

Postadress till republikens president och republikens presidents kansli

Mariegatan 2
00170 Helsingfors