Riksdagen

Riksdagens 200 riksdagsledamöter väljs genom val vart fjärde år. Riksdagen stiftar lagar, beslutar om statsbudgeten, behandlar internationella avtal och övervakar regeringens verksamhet. Den har en mycket viktig roll i behandlingen av EU-frågor. Dessutom är ledamöterna aktiva i internationella samarbetsorgan. 

Publicerad 29-01-2015 kl. 13.05, uppdaterad 07-07-2020 kl. 15.24

Riksdagshuset.

Kontaktuppgifter

Riksdagens webbsida

Sociala medier

Twitter

Facebook