Riksdagen

Riksdagens 200 riksdagsledamöter väljs genom val vart fjärde år. Riksdagen stiftar lagar, beslutar om statsbudgeten, behandlar internationella avtal och övervakar regeringens verksamhet. Den har en mycket viktig roll i behandlingen av EU-frågor. Dessutom är ledamöterna aktiva i internationella samarbetsorgan. 

Publicerad 29-01-2015 kl. 13.05, uppdaterad 04-05-2020 kl. 14.08

Riksdagshuset.


Kontaktuppgifter

www.eduskunta.fi 
Följ vad som händer i riksdagen via Facebook och Twitter!
Twitter
Facebook

© Palkeet