Helena Kataja

Helena Kataja arbetar i registratorskontoret vid riksdagens justitieombudsmans kansli. Som förman ansvarar hon  för teamet och för att registratorskontoret fungerar och utvecklas.

”Min huvudsakliga uppgift består av att diarieföra den inkommande posten, gallra och sända vidare samt att arkivera uppgifterna i diarieboken och rapportera. I min arbetsdag ingår också kundbetjäning både per telefon och personligen vid kundbesök. Jag ansvarar också för att nya medarbetare introduceras i arbetet på registratorskontoret.

Ärendehanteringen på kansliet har gett arbetet nytt innehåll och kommer också i fortsättningen att göra det.

Det bästa med arbetet är att man på kansliet uppskattar registratorskontorets roll.  Det är kansliets hjärta dit alla ärenden kommer och därifrån alla ärenden går ut.  Justitieombudsmannens kansli är också en utsiktsplats över samhället och situationer som människor råkar i. Jag möter många olika slag av ärenden, även tråkiga, men man måste kunna förhålla sig yrkesmässigt till dem.

Jag började jobba på kansliet som biträdande registrator 2000. Före det arbetade jag i 11 år på Statistikcentralens registratorskontor.  Jag utnämndes till registrator 2005.

Jag trivs så bra i mitt arbete och på kansliet att jag kommer att finnas kvar ända tills jag blir pensionerad!"