Mikko Sarja

Äldre justitieombudsmannasekreterare

Jur. lic. Mikko Sarja är en av de föredragande juristerna på justitieombudsmannens kansli. Han utreder klagomål och förbereder och föredrar avgöranden. Nu och då deltar han även i inspektioner.

”Jag ansvarar för klagomål som gäller språkfrågor, förmyndarskap och intressebevakning.  I mina uppgifter ingår också att följa med lagstiftningen, rättspraxis och litteraturen inom de här förvaltningsområdena. Dessutom ska jag, liksom alla jurister på kansliet, vara förtrogen med frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna..

Belönande i mitt arbete är när ett förslag i fråga om lagstiftning eller gottgörelse som jag har föredragit är framgångsrikt eller när jag annars kan hjälpa den klagande till sin rätt.  Jag tycker också om att det trots det ökade antalet klagomål är möjligt att koncentrera sig på omfattande och svåra ärenden. Intressant i arbetet är också att man inte kan tillämpa färdiga schabloner. Det finns inte ännu färdiga lösningar på alla juridiska problem.