Riksdagens kansli

Riksdagens 200 riksdagsledamöter väljs genom val vart fjärde år. Riksdagen stiftar lagar, beslutar om statsbudgeten, behandlar internationella avtal och övervakar regeringens verksamhet. Den har en mycket viktig roll i behandlingen av EU-frågor. Dessutom är ledamöterna aktiva i internationella samarbetsorgan.

Riksdagens kansli ska skapa förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina uppgifter som statsorgan. I riksdagens kansli arbetar ungefär 400 tjänstemän. Kansliet leds av generalsekreteraren. Kansliets sex enheter arbetar med lagstiftnings- och utskottsfrågor, internationella ärenden, information och kommunikation, förvaltning (bl.a. ekonomi, fastigheter och dataadministration) samt säkerhetsfrågor. Utöver tjänstemännen hör också de runt 100 ledamotsassistenterna till kansliet.

Omkring en tredjedel av tjänstemännens uppgifter har direkt koppling till lagstiftnings- och utskottsarbetet. Ungefär 40 procent av tjänstemännen har ledande poster, chefsposter eller expertuppgifter. Typiska tjänste- och yrkesbenämningar är utskottsråd,  informatör, avdelningssekreterare, lokalvårdare, kundvärd och säkerhetskontrollör.

Ledamotsassistenten har i uppgift att bistå ledamoten i riksdagsarbetet. Vilka arbetsuppgifter som dominerar varierar beroende på den enskilda ledamotens prioriteringar. Ledamöterna väljer själva vem de vill ha till assistent. Om du tror att uppgiften som assistent är något för dig kan du ta kontakt direkt med ledamoten eller riksdagsgruppens kansli.

God service, öppenhet och samverkan samt rättvisa utgör de värden som ligger till grund för ledarskapet och verksamheten vid riksdagens kansli. Arbetsuppgifterna vid kansliet förutsätter mångsidiga färdigheter. Gedigen sakkunskap, bred allmänbildning och en positiv, serviceinriktad attityd värdesätts. För att höja kompetensen och främja trivseln i arbetet erbjuds de anställda intressanta och varierade arbetsuppgifter och många olika möjligheter till utbildning, motion och rekreation. Våra anställda har tillgång till högklassig och heltäckande företagshälsovård. Flexibel arbetstid och distansarbete när arbetsuppgifterna tillåter det gör det lättare att samordna arbete och privatliv.

Laddar...
Publicerad 31-10-2014 kl. 12.01, uppdaterad 07-07-2020 kl. 15.22

Riksdagshuset.

Bra att veta om oss

Riksdagens kansli ska skapa förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina uppgifter som statsorgan.

Kontaktuppgifter 

Riksdagens kansli
00102 Riksdagen

Riksdagsgatan 4,Helsingfors
Växel: 09 4321
kirjaamo(at)riksdagen.fi

Riksdagens webbsida

Sociala medier

Twitter

Facebook