Mari Herranen

Nordiskt samarbete i riksdagen

Mari Herranens befattning är råd för internationella ärenden vid internationella enheten i riksdagens kansli. Internationella enheten bistår talmännen, riksdagsledamöter samt riksdagens organ och enheter i internationella frågor.

Maris viktigaste uppgifter anknyter till det nordiska samarbetet och speciellt till Finlands delegation i Nordiska rådet. Nordiska rådet är en samarbetsorganisation mellan de nordiska staternas parlament där Finland har varit medlem sedan 1955. Finlands delegation består av 18 riksdagsledamöter som är aktiva i rådets olika utskott.

Mari är chef för Finlands sekretariat i Nordiska rådet och hon är ansvarig sekreterare för Finlands delegation i Nordiska rådet. Maris uppgift som sekretariatschef är att organisera arbetet i det nio personer starka sekretariatet så effektivt som möjligt samt handha de övriga chefsuppgifterna i sekretariatet, såsom veckomöten och mål- och utvecklingssamtal. Hon är även medlem i internationella enhetens ledningsgrupp.

Studier och arbetshistorik
Mari såg platsannonsen i Helsingin Sanomat. ”Jag blev intresserad eftersom jag tänkte att jag i uppgiften skulle kunna utnyttja allt det som jag lärt mig genom studierna och tidigare arbetsuppgifter. Jag är statsvetare och dessutom har jag studerat Europastudier och språk. Jag studerade också många år utomlands”, berättar Mari.

”Efter examen arbetade jag som praktikant vid Europeiska kommissionen och riksdagens byrå vid Europaparlamentet i Bryssel. När jag återvände till Finland arbetade jag vid arbets- och näringsministeriet där jag samordnade energifrågor under Finlands första EU-ordförandeskap. Jag har också arbetat vid kommunikationsministeriets kommunikationspolitiska avdelning i 13 år. Internationella ärenden spelade en stor roll även i mitt arbete på ministeriet.”

Intressanta internationella uppgifter
Finlands sekretariat i Nordiska rådet har ansvar för Finlands del i rådets samtliga utskott, kommittéer och arbetsgrupper. Finlands delegation är också värd för rådets möten i Finland, håller regelbundet egna möten och ordnar bland annat seminarier, sammanträden och resor.

Enligt Mari är hennes arbete intressant just på grund av att det är så varierande och mångsidigt. ”Jag njuter av att alla dagar är olika och att jag får arbeta med olika slags människor i en internationell miljö. Utöver de normala chefsuppgifterna får jag assistera ledamöterna i deras arbete samt medverka i beredningen och verkställandet av olika projekt. Det internationella läget avspeglas direkt i mitt arbete. Ingen dag är den andra lik, och det gör jobbet utmanande.”

Riksdagsledamöternas arbete är i hög grad internationellt, och ungefär hälften av ledamöterna hör till någon internationell delegation. ”Det är viktigt att man medverkar och påverkar på internationella forum. Man värnar om Finlands globala intressen, och delegationerna kan genom sitt arbete främja Finlands utrikespolitiska intressen och en positiv bild av Finland. Internationella nätverk är viktiga för såväl riksdagsledamöterna som tjänstemännen”, påpekar Mari. Maris hjärta klappar speciellt för främjandet av Nordiska rådets synlighet och slagkraft.

”Jag är glad över ett så intressant och utmanande arbete. Det är enkelt och tacksamt att arbeta med riksdagsledamöterna. För mig är det här drömjobbet”, sammanfattar Mari.