Statens revisionsverk

Vi på Statens revisionsverk känner Finlands statsfinanser som vår egen ficka. Vi granskar statsfinanserna och förvaltningen av den offentliga ekonomin. Vi utövar också tillsyn över finanspolitiken och val- och partifinansieringen.

Genom vår verksamhet säkerställer vi att statens tillgångar används enligt riksdagens vilja på ett effektivt sätt och med efterlevnad av lagen. Vi är en oavhängig, extern och professionell revisor av statsfinanserna. Vår ställning och våra uppgifter fastställs i grundlagen. Vi är verksamma i anslutning till riksdagen och rapporterar om vår verksamhet till riksdagen.

Vi har cirka 160 anställda av vilka största delen har avlagt högskoleexamen. Den personal som utför revisionsarbete har i allmänhet högskoleexamen inom ekonomi, samhällsvetenskap eller juridik. En del har också forskarutbildning.

Merparten av personalen utför revisionsarbete. Revisionsverket har också experter inom IKT, kommunikation och HR.

Vi har en projektorganisation där personalen kan utveckla sin kompetens inom olika uppgifter. Gransknings- och tillsynsarbetet är fördelat på fyra effektområden: hållbar offentlig ekonomi, hållbar utveckling av förvaltningen, välmående och tryggt samhälle och fungerande informationshantering. 

Vi uppmuntrar alla anställda att utveckla sig i sina yrken och erbjuder dem möjlighet till utbildning och utveckling vid sidan av arbetet.

Vi tillämpar flextid och erbjuder möjlighet till smidigt distansarbete, lunchförmån och förmån av personalbiljett. Dessutom kan personalen använda ett modernt gym som finns i revisionsverkets lokaler.

Villkoren för personalens anställningsförhållande bestäms med stöd av lagen om riksdagens tjänstemän.

Publicerad 31-10-2014 kl. 9.32, uppdaterad 03-12-2020 kl. 10.35

Statens revisionsverkets logo.

Statens revisionsverkets arbetstagarna.

Bra att veta om oss

Statens revisionsverks verksamhet omfattar alla statsfinanser, och vi har en omfattande i grundlagen föreskriven rätt att få information. Statens revisionsverk medverkar till att säkra principerna för rättsstat, demokrati och hållbar ekonomi, även i skötseln av Europeiska unionens finanser och i övrigt internationellt samarbete. 

Kontaktuppgifter

Revisionsverkets huvudkontor finns i Helsingfors. Vi har också kontor i Uleåborg.

Helsingfors
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors

Riksdagens växel: 09 4321

Statens revisionsverkets webbsida

Sociala medier

Twitter