Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) verkar som en del av statsrådet. Målet för vår verksamhet är att alla ska ha lika möjligheter till ett hälsosamt och tryggt liv. Vi ansvarar för planeringen, styrningen och genomförandet av social- och hälsovårdspolitiken.

SHM har ca 450 anställda. Närmare tre fjärdedelar av personalen är kvinnor. Personalens medelålder är 49 år.

Uppgifterna vid ministeriet kräver en hög utbildningsnivå. Två tredjedelar av personalen har avlagt högre högskoleexamen. De vanligaste studieområdena är juridik, samhällsvetenskap och humaniora. De som arbetar med assisterande uppgifter har vanligtvis en merkonom-, tradenom- eller HSO-tradenomexamen.

Arbetsuppgifterna vid social- och hälsovårdsministeriet består av mångsidiga sakkunnig- och assistentuppgifter. Uppgifterna förutsätter sakkunskap i fråga om till exempel social- och hälsovårdspolitik, social- och privatförsäkring, arbetarskydd och jämställdhet. I flertalet uppgifter ingår lagberedning. Det finns även behov av personer med kompetens i sekreterararbete, kommunikation och förvaltning.

Enligt feedback från personalen upplevs arbetsmiljön som rättvis och sporrande. Vi stöder att personalen utvecklas och utbildar sig enligt arbetets krav. Därutöver stöder SHM välbefinnande i arbetet på olika sätt. Vi tar hänsyn till varierande livssituationer genom flexibla arbetstider. Vår personal har tillgång till t.ex. partiell vårdledighet, studieledighet och deltidspension.

17-11-2014
Liisa Holopainen jobbar som Regeringssekreterare vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster vid Social- och hälsovårdsministeriet.
17-11-2014
Jenni Lahtinen jobbar som avdelningssekreterare vid social- och hälsovårdsministeriet.
17-11-2014
Hannu Ijäs jobbar som Direktör för försäkringsmarknadsenheten vid Social- och hälsovårdsministeriet.
17-11-2014
Anne-Sofie Pesonen jobbar som Svenskspråkig informatör vid Social- och hälsovårdsministeriet.
Laddar...
Publicerad 17-11-2014 kl. 9.30, uppdaterad 13-04-2015 kl. 10.02

Sosiaali- ja terveysministeriö

Bra att veta om oss

Social- och hälsovårdsministeriets huvudsäte är i Helsingfors. Vi har även en enhet i Tammerfors.

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors
 
Telefon 0295 16001 (Statsrådets växel)