Besvärsnämnden för social trygghet (SAMU)

Besvärsnämnden för social trygghet (SAMU) behandlar besvär över beslut som bl.a. Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna har fattat. Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006).
Laddar...
Publicerad 20-06-2018 kl. 11.15, uppdaterad 05-10-2020 kl. 11.16

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Bangårdsvägen 7
00520 Helsingfors

Telefon:
02951 63800

SAMUs webbsida