Besvärsnämnden för social trygghet (SAMU)

Besvärsnämnden för social trygghet (SAMU) behandlar besvär över beslut som bl.a. Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna har fattat. Bestämmelser om nämndens verksamhet finns i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006).
Publicerad 20-06-2018 kl. 11.15, uppdaterad 20-06-2018 kl. 11.18

Bra att veta om oss

Besvärsnämnden för social trygghet finns i Hagnäs i Helsingfors på en plats med utmärkta trafikförbindelser.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Broholmsgatan 12 A, 5. vån
00530 Helsingfors

Telefon:
02951 63800

Hemsidorna: www.samu.fi