Institutet för hälsa och välfärd THL

Institutet för hälsa och välfärd är ett forsknings- och utvecklingsinstitut inom Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Institutet inledde sin verksamhet år 2009, då de traditionella forskningsinstituten Folkhälsoinstitutet (KTL) och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) gick samman.

THL har till uppgift att

• undersöka, övervaka och främja befolkningens hälsa och välfärd
• förebygga och bekämpa sjukdomar och sociala problem
• utvärdera, utveckla och styra verksamheten inom social-, hälso- och sjukvården
• vara statistikmyndighet inom social-, hälso- och sjukvården
• ansvara för flera specialuppgifter exempelvis inom rättsmedicinen och hälso- och sjukvårdens informationsadministration.

Institutet betjänar olika intressegrupper: statliga och kommunala beslutsfattare, aktörer inom området, organisationer, forskarsamhället och medborgarna.

En arbetsplats vid THL ger möjlighet att påverka samhällets utveckling. Vårt inflytelserika arbete bygger på hög kompetens, spridning av kunskap och samarbete. En god arbetshälsa utgår från organisationskulturen och ledningen och är avgörande för att de anställda ska må bra.

Institutets huvudkontor finns i Helsingfors. Institutet har också enheter i Kuopio, Tammerfors, Uleåborg och Åbo. Statens sinnessjukhus (Niuvanniemi och Gamla Vasa) och statens barnskyddsenheter är också underställda institutet.

Laddar...
Publicerad 04-12-2014 kl. 12.20, uppdaterad 21-08-2020 kl. 14.22

Institutet för hälsa och välfärds arbetstagare.                                               

Bra att veta om oss

Institutet för hälsa och välfärd har cirka 1 200 anställda, varav merparten är kvinnor. Personalens medelålder är 45 år.

Kontaktuppgifter

Mannerheimvägen 166
00271 Helsingfors

Riksväxel: 029 524 6000

Sociala medier

Facebook

SlideShare

YouTube                                       

Twitter

THL:s blogg

LinkedIn