Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, ämbetsverket under social- och hälsovårdsministeriet, övervakar medicintekniska, blod- och vävnadsprodukter, biobanker och utvecklar läkemedelsområdet. Inom Fimea kan du delta i ett effektivt arbete för att främja befolkningens hälsa.

Fimea har ca 340 anställda. Våra medarbetare har en hög utbildningsnivå. Tre fjärdedelar av personalen hos Fimea har avlagt en högskoleexamen och en tredjedel av dem har en vetenskaplig påbyggnadsexamen. De vanligaste utbildningsområdena inom Fimea är farmaci, medicin, veterinärmedicin, ekonomiska och administrativa vetenskaper samt juridik.

En typisk medarbetare på Fimea arbetar med sakkunniguppgifter inom utvärdering av läkemedelspreparatens effekt, säkerhet och kvalitet samt med övervakning av forskning, tillverkning och distribution inom området.

Fimea erbjuder en utsiktsplats över utvecklingen inom läkemedels- och apparaturbranschen. Vi är en aktiv påverkare såväl nationellt som internationellt. Vi arbetar i nära samarbete med EU:s myndighetsnätverk.

Vi arbetar oberoende av ort, erbjuder möjligheten att arbeta på distans i de flesta uppgifter och främjar ett flexibelt arbete genom att erbjuda vår personal moderna arbetsredskap och en virtuell arbetsmiljö.

Vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter och personalförmåner, såsom motions- och välfärdsförmån, heltäckande hälso- och sjukvård och subventionerad lunch på arbetsplatsen.

Fimeas video Samarbete behövs i framtiden

Publicerad 22-12-2014 kl. 14.53, uppdaterad 20-01-2023 kl. 13.12

Fimeas flygfoto.

 
Bra att veta om oss

Våra moderna kontorslokaler är belägna i Novapolis i Kuopio och i Brunakärr i Helsingfors. Fimea har även sakkunniga som arbetar i Åbo, Tammerfors och Uleåborg.

Kontaktuppgifter

Fimeas hemsida

Telefonväxel: 029 522 3341

www.fimea.fi

Sociala medier

LinkedIn

Twitter