Strålsäkerhetscentralen

Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten samt strålningen i miljön och sysselsätter cirka 350 experter inom olika områden. Syftet med STUKs verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar.
 
STUK övervakar kärnkraftverk, kärnmaterial och -avfall samt strålanvändning inom hälsovården, industrin och forskningen. Till STUKs befattningsbeskrivning hör även övervakning av icke-joniserande strålning, som till exempel solarier, mobiltelefoner och lasrar, och de flesta som jobbar på STUK deltar i beredskapsverksamheten.
 
Målet med vårt arbete är att minimera finländarnas exponering för strålning, hålla en så hög nivå av säkerhet som det med praktiska åtgärder är möjligt och förhindra strål- och kärnolyckor.
 
Över 80 procent av de fastanställda på STUK har en högskoleexamen. Den vanligaste utbildningsbakgrunden är teknisk-vetenskaplig eller naturvetenskaplig utbildning.
 
Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att förbättra säkerheten, kvaliteten och resultaten. Alla har möjlighet att utveckla sin egen kompetens och arbetsuppgift. Vi stödjer detta genom flexibel organisering och betoning på samarbete. Vi upplever att vårt arbete är betydelsefullt och förstår hur det påverkar säkerheten. Vi vill värna om personalens välmående och arbetsförmåga.
 
Vi erbjuder även möjligheter till kunskapsprov och praktik i anknytning till studier. Vi erbjuder civiltjänstgöringsplatser förutsatt att personen har utbildning eller kompetens inom branschen.

Laddar...
Publicerad 18-12-2014 kl. 13.14, uppdaterad 21-08-2020 kl. 14.11

Strålsäkerhetscentralens verksamhetsställe.

Bra att veta om oss

Strålsäkerhetscentralens lokaler ligger i Kasåker i Helsingfors smidigt vid metrolinjen. Dessutom finns det lokala inspektörer vid kärnkraftverken i Olkiluoto och Lovisa.

Kontaktuppgifter

Strålsäkerhetscentralen           Flänsvägen 4                                      00880 Helsingfors                             Växel (09) 759 881

Sociala medier

Facebook

Twitter

YouTube

Flickr