Strålsäkerhetscentralen

Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten och en expertorganisation som sysselsätter cirka 340 experter inom olika områden. Syftet med STUKs verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar. Vi har ett vidsträckt verksamhetsfält där det krävs samarbete och expertis mellan flera områden för att nå framgång. STUK övervakar kärnkraftverk, kärnmaterial och -avfall samt strålanvändning inom hälsovården, industrin och forskningen. Till STUKs befattningsbeskrivning hör även övervakning av icke-joniserande strålning, till exempel solarier, mobiltelefoner och lasrar.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att förbättra säkerheten, kvaliteten och resultaten. Vi upplever att vårt arbete är betydelsefullt och förstår hur det påverkar säkerheten i samhället. Vår målsättning är att ha de lyckligaste tjänstemännen i världen, det bästa ämbetsverket och de nöjdaste kunderna – ett strålsäkert Finland.

Vilken sorts kompetens värdesätter vi?

Över 80 procent av de fast anställda på STUK har en högskoleexamen. Vi anställer inte endast personer som arbetar inom strål- och kärnsäkerheten, utan också tiotals experter från andra branscher; den vanligaste utbildningsbakgrunden är teknisk-vetenskaplig eller naturvetenskaplig.

Utöver sakkunskap värdesätter vi färdigheter som är centrala för arbetet, såsom kompetens inom datasystem och kommunikation. Vi uppskattar också bra samarbets- och interaktionsförmåga och en vilja att utvecklas professionellt.

Vi har varje år ett flertal lediga praktikplatser inom olika branscher och erbjuder också möjligheter till lärdomsprov. Vi erbjuder civiltjänstgöringsplatser förutsatt att personen har utbildning eller kompetens inom STUKs verksamhetsområde.

Vad erbjuder vi som arbetsgivare?

Hos STUK är en kompetent, motiverad och välmående personal utgångspunkten för lyckad verksamhet. Vi satsar på att utveckla kompetensen och stöder välbefinnandet i arbetet bland annat med omfattande företagshälsovård, flexibla arbetstider och motions- och kulturförmåner.

Vi är en gemenskap av experter som för intressanta diskussioner, delar med oss av vår sakkunskap och utför det vi lovar. Vi förnyar, ifrågasätter och utvecklar aktivt vår verksamhet.

Vi arbetar i en ny och modern lokal i Vanda som designats för oss (Ånäsgränden 1). Utöver arbete på arbetsplatsen utför vi också distansarbete som avtalas separat för varje uppgift.

På vår webbplats kan du läsa mer om en vilken typ av arbetsplats och ämbetsverk vi är.

Se här våra videor relaterade till vårt arbetsgivarlöfte (på finska):

Våra lediga arbetsplatser hittar du nedan.

Laddar...
Publicerad 18-12-2014 kl. 13.14, uppdaterad 04-10-2022 kl. 12.29

STUKs lokal.

Kontaktuppgifter

Ånäsgränden 1
01370 Vanda
Växel (09) 759 881

Sociala medier

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

YouTube