Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklingen och det internationella samarbetet när det gäller utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken. Till ministeriets verksamhetsområde hör också studiestöds-, kyrko- och upphovsrättsärenden.

Undervisnings- och kulturministeriet står som grund för framtidens kompetens och kreativitet. Den politik och det arbete som bedrivs inom UKM:s verksamhetsområden påverkar människors välbefinnande och framgång i livet på lång sikt. Vi arbetar för att främja bildning och vi skapar förutsättningar för kunnande, livslångt lärande, kreativitet och medborgarnas delaktighet och välbefinnande.

Ministeriet styr och genomför inom sitt förvaltningsområde de åtgärder som avtalats om i regeringsprogrammet. Viktiga metoder i arbetet är strategiska riktlinjer, lagstiftning, fördelning av budgetmedel samt resultat- och informationsstyrning av verksamhetsområdet. Vid ministeriet bereds de lagar, förordningar och beslut som gäller förvaltningsområdet. Vid UKM bereds vidare den del av statsbudgeten som anknyter till verksamhetsområdet, fördelas anslag till statens inrättningar samt beviljas statsandelar och statsunderstöd.

Vilka är vi?

Vid UKM arbetar 250 personer. Uppgifterna är mångsidiga sakkunniguppgifter eller assisterande uppgifter. Typiska tjänstebenämningar är undervisningsråd, planerare, kulturråd, regeringsråd och administrativ assistent.

Av personalen har 80 procent högskoleexamen. De allmännaste examina är filosofie magister, politices magister, juris magister samt magister i samhällsvetenskaper.

Hurdan arbetsgemenskap är vi?

Vid undervisnings- och kulturministeriet har man bra utsikt över den offentliga förvaltningen. UKM har som mål att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som utvecklar sin arbetsgemenskap och iakttar god personalpolitik. Vi arbetar utgående från UKM:s värderingar som är sakkunskap, ansvarsfullhet, öppenhet och samarbete samt inriktning på framtiden. Vid UKM främjas en verksamhetskultur som innebär att lära sig nytt och att arbeta tillsammans.

Laddar...
Publicerad 04-12-2014 kl. 14.22, uppdaterad 19-08-2020 kl. 13.54

Undervisnings- och kulturministeriets byrå.

Kontaktuppgifter

Vår verksamhet finns på två adresser i Kronohagen:

Meritullinkatu 10, Helsinki
Meritullinkatu 1, Helsinki

Tel: +358 2953 30004 (Switchboard)

Undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Sociala medier

Twitter