Besvärsnämnden för studiestöd

Besvärsnämnden för studiestöd är den första besvärsinstans för besvär som gäller studiestöd eller skolresestöd, då besvären riktar sig mot beslut som Folkpensionsanstalten eller en studiestödsnämnd vid en högskola har gett. Nämnden är en oberoende besvärsnämnd som statsrådet har utnämnt.

Vid nämnden finns det en ordförande i huvudsyssla, en vice ordförande i bisyssla samt fyra andra medlemmar i bisyssla. På byrån för besvärsnämnden för studiestöd arbetar tio personer i huvudsyssla: ordföranden, 6 jurister, 2 notarier och 1 byråsekreterare.

Laddar...
Publicerad 08-04-2015 kl. 12.41, uppdaterad 12-08-2020 kl. 13.57

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Andra Linjen 17, 4 vån 00530 HELSINGFORS

Postadress: PL 386, 00531 HELSINKI

Telefon: 0295 3 33000

Besvärsnämnden för studiestöds webbsida