Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

Utbildningsstyrelsen och Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO slogs samman i början av 2017. Namnet på det nya ämbetsverket är Utbildningsstyrelsen. Vi har samma uppdrag som våra föregångare: vi ansvarar för utvecklingen av utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt för främjandet av internationalisering. Läs mer

Publicerad 06-02-2015 kl. 13.56, uppdaterad 09-06-2017 kl. 14.17

Kontaktuppgifter

Hagnäskajen 6
PL 380
00531 Helsingfors
Telefon: 029 533 1000

www.oph.fi
www.cimo.fi