Anu Huuskonen

Bibliotekssekreterare

Anus huvudsakliga arbetsuppgift på Depåbiblioteket är katalogisering. Hon deltar också i bibliotekets fjärrlåne- och kundservice, genom att låna ut och returnera böcker och tidskrifter samt genom att ställa upp material på hyllorna. Därutöver skannar han artiklar och sänder dem till kunderna samt hanterar böcker som ska sändas per post. Då inga kunder besöker Depåbiblioteket personligen, sköts all kundservice per e-post och telefon.

Att jobba som bibliotekssekreterare förutsätter utbildning inom bibliotekssektorn. Dessutom krävs goda IT-kunskaper, förmåga att hantera olika bibliotekssystem och goda kundservicefärdigheter. I katalogiseringsarbetet har man enligt Anu nytta av att vara noggrann och att kunna rätta sig efter katalogiseringsreglerna. Dessutom bör man ibland klara av väldigt rutinmässiga och monotona arbetsuppgifter, men tidvis behövs också detektivarbete för att behandla materialet.

Anu jobbade första gången på Depåbiblioteket som praktikant i anslutning till studierna. Efter att ha utexaminerats jobbade hon som vikarie tills hon valdes till en ordinarie tjänst som bibliotekssekreterare.

I sitt jobb uppskattar Anu möjligheten att jobba med ett mångsidigt material som ger henne utmaningar och nya upplevelser. Dessutom värdesätter hon den trevliga arbetsgemenskapen, den flexibla arbetstiden och möjligheten att jobba både med katalogisering och med kundservice.

Anus välkomstord till nyanställda på Depåbiblioteket: ”Välkommen till jobbet med öppna sinnen och beredda att ta itu med varierande arbetsuppgifter!”