Kari Paakkinen

Biblioteksamanuens

Kari har magisterexamen i filosofi. Han har arbetat inom biblioteksbranschen sedan 1980-talet. Till en början arbetade han på universitetsbiblioteket och de senaste 20 åren har han arbetat på Depåbiblioteket. Utöver katalogisering av monografier och periodiska publikationer har hans arbetsuppgifter varit att utgöra en del av stödfunktionerna samt att delta i utbildningen av nya medarbetare. Dessutom har han redigerat Depåbibliotekets informationsbrev.

Han har trivts bra med sitt arbete. Materialet som katalogiseras är mångsidigt, från olika tidsepoker och finns på många språk. Arbetet kräver noggrannhet, att man behärskar regler och har förmåga att anpassa sig till ett rutinartat, återkommande, hårt och tidvis krävande dagligt arbete. Depåbibliotekets betydande roll bland de nationella informationsorganisationerna som producent av ny metadata till den gemensamma bibliotekskatalogen och även som lagrings- och fjärrlånecentral gör arbetet extra meningsfullt.