Risto Laakkonen

Biblioteksassistent

Till Ristos arbetsuppgifter hör hanteringen av fortlöpande prenumerationer, att vikariera expeditionsmästaren samt att hjälpa till när det är rusch på fjärrlåneavdelningen. Hans huvuduppgift är att behandla Depåbibliotekets ankommande försändelser med periodiska publikationer (att öppna försändelserna, behandla innehållet, placera det till hyllorna och föra in det i databasen).

Till expeditionsmästarvikariens uppgifter hör att behandla inkommande monografier, att packa katalogisatörernas bokvagnar, föra till hyllorna färdigt katalogiserade böcker och böcker som varit utlånade, att föra bort skräp, statistikföring och att förbehandla materialet, att sända tomma kartonger till bibliotek som behöver sådana samt att utföra andra arbetsuppgifter som hör till expeditionsmästaren. När det är bråttom på fjärrlåneavdelningen hjälper han i första hand till med skanningen av beställningar.

Enligt Risto kräver arbetet mångsidighet, förmåga att lösa problematiska frågor samt även noggrannhet och uppmärksamhet. Risto kom först till Depåbiblioteket via arbetsförmedlingen på sysselsättningsstöd där han sedan fick fastanställning.

Risto uppmanar nya medarbetare att bekanta sig med arbetet med ett öppet sinne och frimodigt ta sig an de olika arbetsuppgifterna. Risto uppskattar tryggheten i att ha Depåbiblioteket som arbetsgivare. Dessutom uppskattar han att han vid behov kan ha arbetsro, det goda arbetsklimatet, flexibla arbetstider och långa semestrar. Efter fem år hoppas Risto kunna arbeta på Depåbiblioteket med samma uppgifter som nämns ovan.