Depåbiblioteket - nyheter

Publicerad
Anu Tanninen har utnämts till administrativ sekreterare vid Depåbiblioteket

Tradenom Anu Tanninen har utnämts till administrativ sekreterare vid Depåbiblioteket från och med den 1 november 2019.

08-10-2019