Finlands Akademi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2017. I akademifinansierade forskningsprojekt vid universitet och forskningsinstitut arbetar årligen ca 2 700 personer (årsverken). Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Akademins förvaltningsämbete har en personal på ca 140 personer.

Finlands Akademi är en högt uppskattad arbetsplats bland experter inom vetenskap och förvaltning. Akademin är en av Finlands främsta expertorganisationer i fråga om forskningspolitik och främjande av högklassig forskning och internationellt forskningssamarbete. Vårt mål är att Akademin ska vara en arbetsplats som drar till sig de bästa och mest engagerade experterna. Därför arbetar vi systematiskt för att göra vår gemensamma arbetsplats så bra som möjligt.

Akademins framgång vilar på den yrkesskicklighet och det engagemang våra medarbetare erbjuder. Vid Akademin jobbar bl.a. vetenskapsrådgivare, programchefer, projektsekreterare, ekonomiplanerare, informatörer och byråsekreterare. Dessutom sysselsätter vi med vår finansiering åtskilliga forskare vid universitet och forskningsinstitut. Hos oss har du som medarbetare goda möjligheter att utvecklas och avancera. Vi vill att du ska trivas och må bra på jobbet. Därför satsar vi på friskvård och erbjuder ett brett utbud av hälsofrämjande aktiviteter och kulturevenemang och ställer höga krav på ergonomi och arbetsmiljö. Dessutom erbjuder vi flextid och möjlighet till distansarbete.

Att jobba på Akademin innebär att man får följa med vetenskapens senaste landvinningar och arbeta tätt tillsammans med ledande vetenskapsexperter både i Finland och utomlands. Vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut, företag samt nationella och internationella forskningsfinansiärer. Akademin är en internationell arbetsplats; vi deltar bl.a. i verksamheten av internationella vetenskaps- och forskningsorganisationer samt representerar Finland i EU:s ramprogram och flera internationella vetenskapliga organ.

I slutet av 2016 var andelen kvinnor 70,5 procent och andelen män 29,5 procent av medarbetarna vid Akademin. Genomsnittsåldern var 49,1 år. Andelen medarbetare med minst högre universitetsexamen var 70,5 procent. Den vanligaste utbildningsnivån var forskare: 39,6 procent av medarbetarna vid Akademin hade doktorsexamen.

02-09-2016
Mikko Auvinen jobbar som sekreterare för enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning vid Finlands Akademi.
15-12-2014
Katja Majamaa jobbar som jurist vid Finlands Akademi.
15-12-2014
Peter Salo jobbar som ekonomiplanerare vid Finlands Akademi.
15-12-2014
Riitta Hänninen jobbar som personalsekreterare vid Finlands Akademi.
15-12-2014
Liisa Savunen jobbar som chef för enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning vid Finlands Akademi.
15-12-2014
Jukka Reivinen jobbar som programchef vid Finlands Akademi.
Laddar...
Publicerad 14-11-2014 kl. 13.08, uppdaterad 14-05-2020 kl. 10.01

Finlands Akademis byrå i Hagnäs.

Bild: Anita Westerback.

Bra att veta om oss

Att jobba på Akademin innebär att man får följa med vetenskapens senaste landvinningar och arbeta tätt tillsammans med ledande vetenskapsexperter både i Finland och utomlands. Vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut, företag samt nationella och internationella forskningsfinansiärer.

Kontaktuppgifter

Hagnäskajen 6
00531 Helsingfors
Växel: 029 533 5000

Social media

www.facebook.com/SuomenAkatemia
twitter.com/SuomenAkatemia
 
Youtube

www.facebook.com/Tietysti.fi
twitter.com/TietystiFi