Finlands Akademi

Finlands Akademi är ett statligt verk som hör till Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

  • Vi finansierar vetenskaplig forskning, forskarutbildning och utvecklande av forskningsmiljöer genom öppna utlysningar och öppen konkurrens.
  • Vi fungerar som sakkunniga i finländska och internationella nätverk.
  • Vi samlar in och analyserar data om vetenskap och forskningsarbete.
  • Vi sköter andra sakkunniguppgifter som anförtrotts oss.

Vi finansierar högklassig, ansvarsfull och effektfull forskning inom samtliga vetenskapsgrenar. Vi stöder även nyttiggörandet av forskningens resultat för samhällets bästa. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell.

Vi vill betona forskningens genomslag och främja vetenskapens förnyelse genom att uppmuntra forskarna att bedriva innovativ och riskfylld och samtidigt vetenskapligt högklassig forskning.

Vi producerar högklassiga data och analyser som stärker utnyttjandet av evidensbaserad kunskap vid beslutsfattande. Genom att samla in och tillgängliggöra data stöder vi också den kompetensbaserad reformen av det finländska samhället. Dessutom samarbetar vi med olika intressentgrupper för att förbättra forsknings-, utbildnings- och innovationsverksamhetens kvalitet och genomslagskraft.

Vårt förvaltningsämbete har en personal på ca 140 personer.

Laddar...
Publicerad 14-11-2014 kl. 13.08, uppdaterad 11-08-2023 kl. 10.01

Finlands Akademis byrå i Hagnäs.

Bild: Anita Westerback.

Bra att veta om oss

Att jobba på Akademin innebär att man får följa med vetenskapens senaste landvinningar och arbeta tätt tillsammans med ledande vetenskapsexperter både i Finland och utomlands. Vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut, företag samt nationella och internationella forskningsfinansiärer.

Kontaktuppgifter

Hagnäskajen 6
00531 Helsingfors
Växel: 029 533 5000

Sociala medier

LinkedIn

Twitter

Youtube