Jukka Reivinen

Fil.dr Jukka Reivinen arbetar som programchef vid Finlands Akademis enhet för akademiprogram.

”Jag har disputerat i biokemi och det övergripande temat i min arbetskarriär har varit hälsa och välfärd i vid bemärkelse. Vid enheten för akademiprogram är min uppgift att koordinera forskningsprogram. Just nu ligger forskningsprogrammet SKIDI-KIDS, som undersöker barns och ungas hälsa och välfärd, mig närmast om hjärtat. I mitt jobb ingår internationella uppgifter bl.a. inom ERA-NET-nätverk och jag deltar också i bilateralt samarbete, särskilt med Indien och Kanada. Dessutom är jag är medlem i inhemska expertgrupper. Trots min naturvetenskapliga grundutbildning har mitt intresse småningom allt mer riktat sig mot samhälls- och socialvetenskaperna. På den här arbetsplatsen är man i ständig rörelse, och ens kompetens både utvecklas och utvidgas.”

”Det bästa i mitt jobb är mångsidigheten. På Akademin sysslar vi med expertarbete där de anställda själva kan påverka arbetets innehåll. I bästa fall kan man som statsanställd på riktigt få uppleva att det egna arbetet är betydelsefullt. Som jag ser det är skattebetalarna våra viktigaste kunder utöver de forskare vi finansierar. Forskarna tilldelas inte bidrag utan motprestation, och de förtroendevalda hos oss som fattar finansieringsbesluten måste därför tillsammans med oss tjänstemän se till att varje euro som passerar våra händer skapar mervärde. Vi måste varje dag kunna visa att vårt eget arbete är viktigt och att Akademin inte finns till bara för sig själv.”

”Finlands Akademi är en kultiverad arbetsorganisation där de anställda uppmuntras att föra fram sina egna idéer. Att göra det innebär inte att såga den gren man sitter på. Strukturerna kan diskuteras i konstruktiv anda och i bästa fall leder mångstämmigheten till en ny syntes. Det finns ingen officiell kanoniserad sanning vid Akademin. Jag har trivts i mitt jobb i tio år men hoppas ändå på sätt och vis att det inte är härifrån jag går i pension. Generationer följs av nya generationer, och då ska det ske ombyte också i tjänstemannakåren. En viss personalomsättning och färska idéer är alltid av godo.”