Katja Majamaa

Jur.kand., LL.M., vicehäradshövding Katja Majamaa arbetar som jurist vid Finlands Akademi.

”Då jag började vid Akademin sysslade jag främst med administrativ juridik. Småningom har jag emellertid börjat jobba med personaluppgifter och för närvarande handlar kanske 80 procent av mina uppgifter om personalförvaltning och resterande 20 procent om juristarbete. Jag är arbetarskyddschef och leder enhetens grupp för personaltjänster. Till mina uppgifter hör bl.a. arbetarskydd och arbetshälsa, personalplanering och personalstrategi samt företagshälsovård och rekrytering. I mina juristuppgifter svarar jag för frågor som gäller förvaltningsförfarande och för hur förvaltningslagen ska tolkas i enskilda fall. I en typisk arbetsdag ingår många sammanträden, e-post och intern rådgivning.”

”I mitt jobb har jag stor nytta av att jag kan komma överens med människor, eftersom förtroende är viktigt. I juridiska frågor måste man vara väl förtrogen med lagstiftningen. Man måste också ständigt minnas vikten av öppenhet, jämlikhet, ändamålsenlighet och rättvis behandling. Det jag gillar mest i Akademin är att vi arbetar för vetenskapens bästa. Arbetsmiljön är intressant och något otypisk för en jurist, eftersom Akademin är ett expertämbetsverk med ett brett spektrum av människor med väldigt varierande bakgrund.”

”Arbetsuppgifterna är både krävande och mångsidiga och arbetsmiljön intressant. Under de senaste åren har digitala system ersatt pappersarbetet. Lagarbete har blivit vanligare, likaså distansarbete och överlag olika former av flexibilitet. Det som inte har förändrats är att de anställda är starkt engagerade och upplever att de gör ett viktigt arbete.”