Mikko Auvinen

Sekreterare vid en forskningsenhet

Tradenom Mikko Auvinen arbetar vid Finlands Akademi som sekreterare för enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning.

”Mitt arbete innebär bland annat att jag agerar sekreterare för forskningsrådet för kultur och samhälle och assisterar enhetens vetenskapsrådgivare. Jag är enhetens kontaktperson mellan forskningsrådet och Akademins organisation i övrigt. Arbetet omfattar också att göra upp mötesprotokoll och ta hand om arrangemangen för möten och resor. Jag gör upp möteskallelserna och sammanställer materialet som behövs för forskningsrådets möten. Jobbet som sekreterare går ut på att tillmötesgå andras önskningar och behov så gott det går. I det här arbetet har man mycket nytta av sociala färdigheter och samarbetsförmåga.

Vid det här laget har jag jobbat inom statsförvaltningen i 14 år, vid sammanlagt fyra olika ministerier. Jag gjorde praktiken som hörde ihop med min utbildning vid social- och hälsovårdsministeriet, och sedan dess har jag fått många chanser att gå framåt till nya utmaningar. Den första anställningen inom statsförvaltningen kan ofta öppna dörrar till följande uppgift. Det känns viktigt att jobba inom statsförvaltningen för att vi arbetar för allas vårt gemensamma välbefinnande.

Arbetet vid Finlands Akademi ger en god överblick över statens och samhällets funktioner. Det bästa med Finlands Akademi är mina trevliga och engagerade arbetskamrater. Det känns också bra att jobba i en organisation som är väl ansedd i samhället. Jag trivs med mitt jobb och hoppas kunna fortsätta att jobba inom statsförvaltningen ännu länge till.”