Peter Salo

Ekonom Peter Salo arbetar som ekonomiplanerare vid Finlands Akademis ekonomienhet. Ekonomiplaneringen omfattar hela Akademin.

”I korthet är min uppgift att svara för ekonomiska data i Akademins verksamhet. En viktig del av jobbet är att ta fram sifferdata för planeringen av och tillsynen över verksamheten, till exempel då budget och bokslut ska göras. Jag blickar både framåt och bakåt i ekonomin. Till mina uppgifter hör också att räkna ut anslagsbehoven och göra särskilda utredningar åt ledningen. Dessutom svarar jag för den interna redovisningen. En viktig del av mitt jobb handlar också om budgetering av forskningsbidragen och bevakning av hur de används samt om olika indikatorer i anslutning till det. Jag fördelar potten för forskningsfinansiering mellan husets olika enheter.”

”Jag kom till Akademin eftersom jag var intresserad av forskningsfinansiering. Jag ville se hur finansieringsprocessen fungerar och hur besluten fattas. Jag arbetar inte med den mest traditionella formen av ekonomiförvaltning, eftersom också själva substansen, forskningsfinansieringen, är så nära besläktad med just ekonomiförvaltning. I mitt jobb krävs kännedom om statsfinanserna och de regler som styr dem. En ekonomiplanerare måste också kunna prioritera, eftersom det kommer krav från många håll och man måste ta många hänsyn i arbetet.”

”Det bästa i mitt jobb är nya utrednings- och utvecklingsuppdrag. Det är roligt att själv få upptäcka hur nya variabler ska räknas ut. I och med de talrika förändringarna under de gångna åren har jag lärt mig en massa nytt. Akademin är en bra arbetsplats som erbjuder intressanta och krävande uppgifter. Visst ingår det rutiner i alla arbeten, men här märks det tydligt att även det egna jobbet är ett expertjobb.”