Riitta Hänninen

Studentmerkonom Riitta Hänninen arbetar som personalsekreterare vid Finlands Akademis förvaltningsenhet.

”I mitt jobb ingår olika personalfrågor över ett ganska brett fält. Jag är personalförvaltningsprogrammet Kiekus huvudanvändare vid Akademin. En viktig del av mina arbetsuppgifter är rådgivning i frågor som gäller anställningsförhållande, handledning i användning av Kieku-portalen samt täta kontakter med Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning. Av en personalsekreterare krävs långsiktighet, organisationsförmåga, smidighet och öppenhet för nytt. Det skadar inte heller om man som människa är utåtriktad och lätt att ha att göra med.”

”I en normal arbetsdag ingår mycket e-post plus rådgivning åt de anställda vid Akademins olika enheter. Under de senaste åren har uppgifternas innehåll och processer genomgått stora förändringar. Tiden har därför inte blivit lång och risken för att fastna i gamla rutiner är liten. Det bästa i mitt jobb är just dess mångsidighet. Vid ett litet ämbetsverk är arbetsuppgifterna mer omfattande än vid ett stort, eftersom de inbegriper personalförvaltning i hela dess bredd. Uppgifterna har blivit mer krävande under årens lopp.”

”Finlands Akademi är en god arbetsgivare, vilket bevisas redan av det faktum att jag trivts här i 15 år. Ursprungligen kom jag redan för 30 år sedan, men emellanåt hann jag jobba också på den privata sidan och vid andra ämbetsverk. Den som vistats annanstans en tid kan uppskatta saker och ting ur ett nytt perspektiv. Akademin satsar på arbetshälsan, som främjas med såväl kultur och motion som daglig ergonomi. Akademin har smidiga arbetstider och erbjuder de anställda möjlighet att jobba på distans. Då kan man koncentrera sig på vissa uppgifter utan distraktion. Akademin ordnar också rikligt med intern utbildning som de anställda uppmuntras att delta i, liksom även i utbildning utanför huset. Så upprätthåller vi vår yrkesskicklighet och kan samtidigt stifta bekantskap med andra människor och bilda nätverk.”