Institutet för de inhemska språken

Till Institutet för de inhemska språkens uppgifter hör vård av finska och svenska, rådgivning och ordboksarbete samt forskning med anknytning till språkvård och ordboksarbete. Institutet har omfattande samlingar av språkvetenskapligt material och ett bibliotek. I anslutning till institutet finns det språknämnder för finska språket, svenska språket och samiska språket samt språknämnder för teckenspråk och för romani.

Specialexpert (språkvårdare, ordboksredaktör, materialspecialist, informatiker, arkivarie), expert, bibliotekarie, dataexpert.

Institutet för de inhemska språken är ett expertorgan, grundat 1976, som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Institutet har 84 anställda. De flesta har en akademisk examen i finska språket, finsk-ugriska språk eller nordiska språk eller en examen i datavetenskap, språkteknologi eller administration. Utbildningsnivån är hög – över 90 procent av medarbetarna har en högskoleexamen och ungefär 18 procent en doktorsexamen. Största delen är fast anställda.

Medarbetarna sköter olika uppgifter som kräver expertkunnande. De sammanställer historiska ordböcker och ordböcker över finskt och svenskt nuspråk, arbetar som språkvårdare eller tillgängliggör språkligt material. Språkvårdarna arbetar i huvudsak med allmänspråket, men särskild uppmärksamhet ägnas också myndigheternas språk och EU-språket. De anställda arbetar oftast i grupper som omfattar några personer. De är mycket engagerade och arbetar i allmänhet länge vid institutet.

Det arbete som utförs vid institutet är intressant och viktigt med tanke på språkklimatet och språkbruket i hela det finländska samhället. Institutet samarbetar aktivt speciellt med de nordiska länderna och Estland, men också med motsvarande organisationer i det övriga Europa.

Institutet för de inhemska språken satsar på sin personal bland annat genom att erbjuda personalutbildning och möjligheter till kompetensutveckling. Personalen erbjuds också stödd motionsverksamhet och har möjlighet att distansarbeta.

Institutet för de inhemska språken ligger i Hagnäs i Helsingfors.

Publicerad 23-12-2014 kl. 9.52, uppdaterad 28-08-2020 kl. 14.53

Publikationer.


 

Kontaktuppgifter

Institutet för de inhemska språken
Hagnäskajen 6, FI-00530 Helsingfors

Institutet för de inhemska språkens websida

Sociala medier

Twitter