Riina Klemettinen

Jag arbetar som redaktör för den finska ordboken Kielitoimiston sanakirja vid Institutet för de inhemska språken. Jag kom till institutet som högskolepraktikant 2007, innan jag blev färdig. Efter att ha arbetat bland annat som timanställd och vikarie blev jag fast anställd vid ordbokens redaktion 2013.

I mitt arbete har jag nytta av min utbildning varje dag och kan tillämpa det jag lärde mig vid universitetet. En stor del av min arbetstid går åt till att uppdatera Kielitoimiston sanakirja. I arbetsuppgifterna ingår till exempel att att samla in ordmaterial, att skriva nya ordartiklar och att revidera gamla artiklar. Utöver det egentliga ordboksarbetet skriver jag populärt hållna språkspalter och svarar på språkfrågor av olika slag.

En viktig del av arbetet är arbetsgemenskapen. Vid sidan av vår egen redaktion har jag dagligen kontakt med institutets språkvårdare och redaktörer för andra ordböcker. I olika grupper för lexikaliskt arbete får jag samarbeta också med experter på områden som är främmande för mig själv.

Hur trevligt ett arbete än är kan det inte fylla hela livet. Vid Institutet för de inhemska språken är det lätt att sammanjämka arbete och fritid tack vare flexibel arbetstid och möjligheter till distansarbete. Det går också lätt att komma överens om semestrar. Jag har lång väg till arbetet – från Tavastehus till Helsingfors – och därför uppskattar jag alla arrangemang som gör den bråda vardagen smidigare.