Janne Öberg

Janne Öberg arbetar som regeringsråd vid undervisnings- och kulturministeriets avdelning för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik. Till hans centrala uppgifter hör författningsberedning, rättslig styrning och rättsligt stöd samt utvecklande av förvaltningen inom den allmänbildande utbildningen.

Utöver långvariga lagstiftningsprojekt får regeringsrådet då och då svara på remissbegäran och förfrågningar.  Utvecklandet av den allmänbildande utbildningen berör i stor omfattning olika befolkningsgrupper – unga och deras föräldrar, lärare och utbildningsanordnare.

”Aktörer inom utbildningssektorn, medborgare och naturligtvis representanter för medierna tar kontakt med mig. Det vi gör bevakas noga och det ökar naturligtvis pressen. Samtidigt kan man ändå känna att man gör ett arbete som på riktigt betyder något.”

Till utbildningen är Janne juris kandidat och han har avlagt sin examen vid Helsingfors universitet. Sin ministeriekarriär inledde han på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsavdelning, där han skötte juristuppgifter som anknöt till bl.a. konkurrensutsättning och beredskap.

”Det finaste i det här arbetet är att man får vara med om att fatta långsiktiga och viktiga avgöranden som påverkar många människors liv. Och göra detta så väl och omsorgsfullt som möjligt.”