Museiverket

Kulturarvet är vår gemensamma egendom och en viktig del av en god vardag för människor. Museiverket är expert inom det materiella kulturarvet och kulturmiljön, tillhandahåller tjänster, utvecklar sin bransch och fungerar som myndighet. Det utökar, sköter och presenterar kulturhistorisk nationalegendom samt dokumenterar, producerar och förmedlar information.

Museiverket erbjuder alla medborgare mångsidiga tjänster som ständigt utvecklas och verkar aktivt för att främja bevarandet och tillgängligheten av det mångsidiga kulturarvet samt för att bidra till uppskattningen av det. Museiverkets tjänster erbjuder såväl information som kulturupplevelser.

Avdelningen Kulturmiljötjänster ansvarar för myndighets-, expert- och utvecklingstjänster med anknytning till värnande om det arkeologiska kulturarvet, byggnadsarvet och kulturlandskapet. Avdelningen Arkiv- och informationstjänster ansvarar för Museiverkets registrerings-, arkiv-, bild- och bibliotekstjänster och för tjänster som hänför sig till arkeologiska samlingar samt informationshantering.

I Museiverket ingår också Finlands nationalmuseum som är ett riksomfattande kulturhistoriskt museum och det kulturhistoriska centralmuseet i Finland. Finlands nationalmuseum svarar även för verksamheten vid sex andra museer (Finlands sjöhistoriska museum, Kulturernas museum, Hvitträsk, Ekudden, Fölisö friluftsmuseum och Villnäs) samt Tavastehus slott och Olofsborg.

Museiverket har cirka 250 ordinarie anställda som är experter på det materiella kulturarvet, kulturmiljön, musei-, arkiv- och biblioteksbranschen samt informationshantering. För stödtjänsterna svarar experter på ekonomi-, personal- och utvecklingsfrågor samt kommunikation, marknadsföring och juridiska frågor. Årligen anställs även säsongsarbetare för viss tid vid museerna som är öppet under sommarsäsongen samt till tidsbestämda forsknings- och inventeringsprojekt.

Museiverket utvecklar sin verksamhet aktivt även genom att satsa på personalens kompetens och välbefinnande. Kompetensen utvecklas enligt ett verksamhetsprogram som bygger på utvärderings- och utvecklingssamtal och som utarbetas årligen. Vi ser till arbetshälsan bland annat med hjälp av arbetarskyddsverksamhet, verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan och företagshälsovård utan att glömma rekreationsverksamhet. Verket har flexibel arbetstid samt ett system för saldoledigheter och arbetstidsbank. Motions- och kultursedlar erbjuds när verkets ekonomiska situation medger det.

Laddar...
Publicerad 02-04-2015 kl. 13.22, uppdaterad 19-08-2020 kl. 7.16

Kundservice på museet.

Bra att veta om oss

Museiverket har sitt huvudkontor i Helsingfors på Sturegatan 2a och Mannerheimvägen 34, men har verksamhet även i Villnäs, Tavastehus, Kyrkslätt, Kotka, Orimattila, Nyslott, Åbo och Vanda.

Kontaktuppgifter

Museiverkets webbsida 

Museer och slott:
Finlands Nationalmuseums webbsida

Sociala medier

Facebook

Twitter