Nanna Bergman

Nanna Bergman arbetar som ministerns sekreterare vid undervisnings- och kulturministeriet.

”Jag håller koll på ministerns kalender och ser till att ministern är på rätt plats vid rätt tidpunkt och har korrekt material med sig. Med andra ord är detta helt klart en personlig sekreterares arbete.”

”Mitt arbete är ett pussel, där man måste komma ihåg och beakta många olika saker. Samarbetet är tätt, inte bara med riksdagen, statsrådets kansli och övriga ministerier, utan också med olika intressentgrupper inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.”

Ministeriet är en politiskt ledd organisation, och enligt Nanna är det just det som sätter en egen krydda på arbetet.

”Visst är ju det här ett oerhört intressant arbete, en riktig utkiksplats. Situationen lever hela tiden, och det är inte alls ovanligt att dagens program plötsligt ändras totalt. Arbetet förutsätter också att man hela tiden följer med vad som är på gång i det omgivande samhället.”

Nanna har utbildat sig till ledningens assistent och är utexaminerad från yrkeshögskolan Haaga-Helia.  Enligt Nanna ger hennes examen utmärkt beredskap för de arbetsuppgifter hon nu sköter.