Nationella audiovisuella institutet

Nationella audiovisuella institutet (KAVI) inledde sin verksamhet 1.1.2014. KAVI uppstod när Nationella audiovisuella institutet (tidigare Finlands filmarkiv) och Centralen för mediefostran och bildprogram (tidigare Statens filmgranskningsbyrå 1946-2011) gick samman.

KAVI är samtidigt en minnesorganisation och ett sakkunnigt ämbetsverk, som har ett nittiotal anställda. En ”typisk” anställd på KAVI kan karakteriseras som en man på kring 46 år, som arbetar med sakkunniguppgifter och har en universitetsexamen.  

KAVI har ett exceptionellt mångsidigt arbetsfält. Verkets uppgift är att se till bevarandet av den nationella audiovisuella kulturens produkter (arkivering och digitalisering av film, radio- och tv-arkivering, museisamlingen), att visa och sprida information om de här produkterna (främjande av audiovisuell kultur) samt att sörja för undervisningen av medieläskunnighet (mediefostran) och utvecklingen av en barnvänlig mediemiljö (bildprogramsklassificering).

Arbetsuppgifterna i vår organisation är intressanta och ger ett fascinerande perspektiv på den audiovisuella kulturens historia, nuläge och framtid. Den digitala omvälvningen har ställt KAVI inför nya utmaningar. De snabba förändringarna kräver moderna arbetsredskap och kunnigt yrkesfolk, för vilka det är ytterst viktigt att skapa internationella nätverk.

Flaggskeppet för institutets visningsverksamhet, biografen Kino Regina, välkomnar filmvänner på Ode, Helsingfors centrumbibliotek. Filmer visas säsongsvis också i Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Rovaniemi. Tammerfors och Åbo. 

Laddar...
Publicerad 17-03-2015 kl. 15.38, uppdaterad 18-08-2020 kl. 13.26

Nationella audiovisuella institutets byrå.

Bra att veta om oss

KAVI:s lokaler (kontor, bibliotek, biografen Kino Tulio) ligger i Sörnäs i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Sörnäs strandväg 25 A, 5. våningen
Tel. (09) 615 400

Nationella audiovisuella institutets webbsida

Sociala medier

Facebook