Johanna Edgren

Katalogiseraren

Johanna Edgren arbetar som katalogiserare på enheten för radio- och televisionsarkivering. Till utbildningen är hon filosofie magister i litteraturvetenskap, och har dessutom studerat informationsförvaltning. ”Radio- och televisionsarkivet grundades 2008, och jag kom till huset ganska fort därefter. Tidigare hade jag varit hemma med barnen och jobbat på olika bibliotek samt arbetat med arkivering för Samfundet för byggnadskonst.

På KAVI katalogiserar och granskar jag televisionsmaterial, mestadel digitala. Jag arbetar med KAVI:s två databaser Ritva och Tenho. Arbetet kräver noggrannhet och förmåga att beskriva innehåll samt färdigheter som behövs i sökning av information. Man behöver också datatekniska kunskaper. Jag trivs på jobbet tack vare den trevliga atmosfären men tilltalas också av uppgiften och grunden för vår organisation. Jag tycker det är viktigt att bevara kulturtraditionen och därför kommer jag gärna till jobbet. Här fungerar också det praktiska, och jag uppskattar särskilt de flexibla arbetstiderna.”