Juha Seitajärvi

Forskaren

Juha Seitajärvi arbetar som forskare i inhemsk film på enheten för filmarkivering och digitalisering. Han har en filosofie magisterexamen från institutionen för konstforskning vid Åbo universitet, där han studerade musikvetenskap som huvudämne och film- och televisionsvetenskap som biämne. ”Jag började arbeta här strax efter mina studier i början av 2000-talet. Jag hade gjort civiltjänsten på biblioteket vid det dåvarande Finlands filmarkiv och blev då bekant med de andra anställda. När en anställd i gruppen Finlands nationalfilmografi blev alterneringsledig, blev jag rekommenderad för uppgiften. Till en början var det ett visstidsjobb men om några år blev jag fast anställd.

Till mina huvuduppgifter hör att arbeta med Finlands nationalfilmografi. Mitt specialområde är att samla in information om finländsk film och fysiskt material med anknytning till finländsk film, till exempel manuskript och soundtracks. I mitt jobb ingår också att bland annat intervjua filmskapare, vilket kräver tålamod och god hand med människor. Tidtabeller ändras, och yngre filmskapare är upptagna med sina egna produktioner. Om möten flyttas fram måste man vara beredd att flexa. Dessutom kräver mitt arbete givetvis gedigen filmkännedom. 

Jag har varit ett fan av finländsk film ända sedan jag var liten, baskunskaperna härstammar därifrån. Vi lär oss också hela tiden mer om nyare film. Det fina med att arbeta på KAVI är att här finns många kolleger som är intresserade av konst och film. Även de utomstående kontakterna är viktiga för mig och det att jag får sätta mig in i material som hör till den finländska kulturen. I något skede skulle jag vilja bli studieledig och skriva min doktorsavhandling, men jag vill ändå fortsätta arbeta här också i framtiden.”