Mirja Kosonen

Bildprogramfunktionär

Mirja Kosonen arbetar som bildprogramfunktionär på enheten för mediefostran och bildprogram. Kosonen har merkantaexamen från en handelsskola och har senare tagit kurser i ekonomiförvaltning och datateknik. ”Jag blev fast anställd vid dåvarande Statens filmgranskningsbyrå 2001 och hade dessförinnan varit visstidsanställd. Tidigare hade jag arbetat jag med alldeles andra uppgifter, med bokföring och ekonomiförvaltning på privata sidan.

I mitt arbete ingår att övervaka leverantörerna av bildprogram samt att upprätthålla registret, inklusive övervaka av webbplatser och tv-kanaler. Jag har kontakt med leverantörerna och vi söker också leverantörer som ännu inte finns i vårt register. Vi skickar ut informationsbrev och meddelanden där vi begär om utredningar. Mitt arbete kräver organisationsförmåga när många saker är på gång samtidigt. Man måste också behärska datatekniken.

Det bästa i mitt jobb är den positiva responsen från kunderna: när ett ärende har blivit väl och fort uträttat. Vi får också dålig respons, alla gillar inte att de enligt lagen måste betala avgifter. Speciellt då lagen ändrades i början av 2012 fick vi mängder med tråkig respons. Det var förståeligt men visst var det jobbigt.

Jag kommer sannolikt att fortsätta med mitt arbete. Vi är ett bra gäng och jag trivs här. Arbetet är intressant.”