Pasi Nyyssönen

Planeraren

Pasi Nyyssönen arbetar som planerare på enheten för främjande av audiovisuell kultur. Han är filosofie licentiat till utbildningen. ”Mitt huvudämne vid Uleåborgs universitet var idé- och lärdomshistoria, där jag specialiserade mig på film. I Uleåborg arbetade jag också som lektor i filmforskning. Jag gjorde min civiltjänst vid det dåvarande Finlands filmarkiv, så jag blev bekant med huset redan då. Jag har också arbetat på filmfestivaler såväl med att välja ut filmer som med filmteknik som projektorskötare. Jag har med andra ord erfarenhet av både praktisk visningsteknik och från forskningsområdet, och utöver det har jag sett så många filmer som jag bara har hunnit med! Programplaneringen är en del av mitt jobb. Vi försöker sätta ihop så bra, intressanta och gärna också populära filmserier i både Helsingfors och i regionerna.

Erfarenheten som festivalarrangör har hjälpt mig i mitt arbete, inte minst vad gäller tekniken. Det är till stor hjälp i det praktiska när man till exempel känner till de olika bildformaten, vad film är eller vad dcp är. Det är väsentligt att vara insatt i filmhistoria och film överlag, och ha en fingertoppskänsla för vad som går hem hos publiken. Att ha föreläsningsvana har också varit nyttigt vid olika evenemang. Innehållet i mitt arbete känns meningsfullt: jag känner att jag arbetar med viktiga saker. Jag kommer också åt att se filmer – för lite, men en del i varje fall! Det är roligt att märka när filmer och publik finner varandra. Det är givande att känna att man gör något som också någon annan är intresserad av.”